Service

     นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านการวัดตัวตัดชุดชั้นในปรับสรีระแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดไม่แพ้กันคือบริการหลังการขาย เมื่อลูกค้าซื้อชุดชั้นในปรับสรีระไปแล้ว ท่านสามารถนำชุดมาซ่อมแซมแก้ไขได้

     สาเหตุการการนำชุดชั้นในปรับสรีระมาแก้ไข อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1.ชุดชั้นในปรับสรีระที่สวมใส่อยู่ อาจจะหลวมเนื่องจากใส่มานาน น้ำหนักลดลง หุ่น เฟิมขึ้น ไขมันส่วนเกินที่เคยมีหายไป เลยหลวม ท่านสามารถนำชุดชั้นในปรับสรีระมาแก้ไขเก็บไซส์ให้เล็กลงที่รูปร่างปัจจุบันของเรา

2.อาจเนื่องมาจากวัสดุที่ใช้ในการตัวเย็บเมื่อใช้ไปนาน ๆ เกิดชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ท่านสามารถนำมาเปลี่ยนได้ เช่น โครงเต้าอาจเกิดการบิดเบี้ยว โค้งงอ อันเนื่องมาจากการซัก หรือสายบ่ายืด ตะขอเสื้อในหลุด ด้ายเย็บหลุด ลูกไม้ขาด ยางเอว ยางชายเสื้อ ท่านสามารถนำมาเปลี่ยนได้

     ในการแก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนวัสดุต่าง ๆ ของชุดชั้นในทางบริษัทเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย ๆใด ๆ ทั้งสิ้น ทำให้ชุดชั้นในที่ลูกค้าซื้อไปสามารถยืดอายุการใช้งานจากปกติ 2 – 3 ปี อาจเป็น 4 – 5 ปี ได้
 

Copyright © 2015 bodysecret.co.th All Right Reserved